OPERASI

video_library 14 Videos 6155 Views 2 Likes 5 On 2 Ratings


Sistem operasi yang berkesan memainkan peranan yang penting dalam sesebuah syarikat.

Operation memainkan peranan besar dalam memastikan kelicinan perjalanan harian, mingguan, bulanan serta tahunan sesebuah syarikat.

Kebiasaannya, operation terbahagi kepada tiga tugas utama iaitu:

1. Mengendalikan operasi barang dan perkhidmatan.
2. Memastikan segala keperluan asas serta ‘bahan mentah’ syarikat mencukupi.
3. Mengatur strategi operasi yang bersistematik.

  • © Byond Tech Sdn Bhd. Copyright 2018-2020. MADE WITH <i class="dripicons-heart" style="color:#ff0000"></i>