JUALAN

video_library 14 Videos 7173 Views 0 Likes 3.45 On 11 Ratings


Dalam dunia bisnes, department sales merupakan “mesin duit utama”. Walau dalam apa jua keadaan, sales adalah penggerak utama dalam syarikat.

Team sales perlu bekerja rapat dengan team marketing. Jika tugas marketing adalah “Let People Know Us”, tugas team sales pula adalah menukar pelanggan yang telah kenal kepada pembeli.

Bagaimana kita ingin tahu team sales sesebuat syarikat efektif mahupun tidak? Mereka mesti tahu bagaimana produk atau servis yang dijual selari dengan keperluan target mereka.

  • © Byond Tech Sdn Bhd. Copyright 2018-2020. MADE WITH <i class="dripicons-heart" style="color:#ff0000"></i>