TERMA DAN SYARAT

ByondGO.com merupakan satu laman sesawang dalam talian yang menyediakan penyelesaian kepada pengurusan perniagaan yang berkualiti untuk Perusahaan Kecik Sederhana (PKS), kami membantu mempercepat pertumbuhan syarikat menerusi penyelesaian perniagaan yang dapat diaktifkan atau diakses serta-merta di mana-mana lokasi dan bila-bila masa.

ByondGO.com dimiliki oleh Kumpulan Syarikat BYOND yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Dengan akses menggunakan laman web kami di ByondGO.com (“Laman”), anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat oleh Syarat Perkhidmatan ini (“Syarat Perkhidmatan” atau “Perjanjian”), sama ada anda ahli berdaftar ByondGO.com.

Kami berhak (mengikut budi bicara kami sendiri) untuk menukar, mengubahsuai, menambah atau memadam bahagian Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa tanpa notis. Semua perubahan kepada Syarat Perkhidmatan di halaman ini akan dimasukkan ke dalam bahagian ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk sentiasa memeriksa Laman ini dan melihat sama ada terdapat perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini.

1. ByondGO.com

ByondGO.com menjalankan dan bersetuju untuk mempromosikan produk / perkhidmatan dan / atau produk yang dibentangkan di www.ByondGO.com bagi pihak syarikat dan / atau perniagaan dan / atau individu (“Jenama”) yang menyediakan penyelesaian untuk “pelanggan” seperti (tetapi tidak terhad kepada); Korporat, Perkongsian Liabiliti Terhad, Sendirian Berhad, Berhad dan Perusahaan Kecil Sederhana.

2. Butiran Peribadi

Pengguna bersetuju untuk memberikan maklumat tertentu seperti di laman sesawang ByondGO & maklumat tersebut boleh digunakan serta dikongsikan dengan pelanggan / syarikat seperti dan bila diperlukan. Pengguna juga bersetuju untuk berkongsi butiran ini dengan semua ahli gabungan ByondGO. Dengan menerima perjanjian ini, pengguna juga mengesahkan bahawa semua butiran yang telah dimasukkan olehnya adalah benar dalam semua aspek.

3. Pembayaran

ByondGO merupakan laman sesawang yang menjalankan pembayaran secara terus (auto deduct ) dan dengan membaca terma ini, para pengguna bersetuju untuk membenarkan pihak ByondGO melakukan proses pembayaran setiap bulan.

4. Dokumen Mandatori

Sebarang dokumen yang dimuat naik oleh pengguna di laman sesawang ByondGO adalah milik ahli berdaftar. Dokumen tersebut boleh & akan digunakan untuk semua tujuan susulan dan semak rekod.

5. Peruntukan benar & betul kepada semua pelanggan

Para pengguna mengaku dan mengesahkan untuk memberikan maklumat yang benar dan betul kepada pelanggan yang berkaitan dengan ByondGO dan tidak mempromosikan / berjanji / menjalankan secara perkara palsu untuk mengikat syarikat dengan cara apa pun. Sekiranya pengguna melanggar istilah ini, pengguna akan bertanggungjawab ke atas Syarikat untuk sebarang kerugian dan / atau kerosakan yang dilakukan oleh Syarikat disebabkan oleh pelanggaran terma.

6. E-mel

Apabila berjaya mendaftar dan melanggan di ByondGO, pelbagai jenis e-mel bermaklumat akan disediakan oleh ByondGO bergantung pada topik terkini atau topik video serta sesi video Facebook Live.

7. Penamatan Langganan

Syarat Perkhidmatan ini akan terus digunakan untuk anda sehingga ditamatkan oleh anda atau Syarikat. Syarikat boleh menggantung atau menamatkan keahlian anda, memadam profil dan apa-apa kandungan atau maklumat yang anda telah hantar di Laman atau melalui mana-mana Perkhidmatan dan / atau melarang anda daripada menggunakan atau mengakses perkhidmatan ByondGO. Sekiranya pelanggan mahu menamatkan kontrak langganan, pelanggan boleh maklumkan kepada bahagian Khidmat Pelanggan ByondGO di talian (+60) 12 297 2644 (Ana).

  • © Byond Tech Sdn Bhd. Copyright 2018-2020. MADE WITH <i class="dripicons-heart" style="color:#ff0000"></i>