KEWANGAN

video_library 20 Videos 8638 Views 0 Likes 5 On 2 Ratings


Kehebatan orang yang berada dibahagian finance diukur melalui sejauh mana kemampuan mereka dalam membaca, menjangka dan merangka nombor.

Apabila bercakap tentang kewangan, ia meliputi transaksi pengurusan hal ehwal kewangan yang sangat besar dan umum dalam sebuah organisasi, entiti ataupun individu.

Pengurusan kewangan yang baik mengambarkan kebolehupayaan sesebuah entiti membesar dan mencapai satu proses perkembangan.

  • © Byond Tech Sdn Bhd. Copyright 2018-2020. MADE WITH <i class="dripicons-heart" style="color:#ff0000"></i>