Marketing Series 2

video_library 9 Videos 2426 Views 0 Likes 0 Ratings


Marketing ibarat “oksigen” dalam bisnes.

Marketing merupakan department yang mengatur segala strategi pemasaran bertujuan untuk mencapai satu objektif utama iaitu “Lets People Know Us”.

Marketing dari aspek pengurusan merupakan sebuah elemen penting yang harus ditititk beratkan supaya pelaburan modal bagi tujuan pemasaran ini berbaloi.

Perancangan strategi harus diatur dan disusun dengan teliti serta rapi supaya objektif utama seperti yang dinyatakan dapat dicapai.

  • © Byond Tech Sdn Bhd. Copyright 2018-2020. MADE WITH <i class="dripicons-heart" style="color:#ff0000"></i>